Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Getuigenissen en updates

Leila H. zorgt voor moeder met handicap

Omdat mijn moeder dat verdient. Ze heeft al genoeg tegenslagen gekend in haar leven. Ik probeer haar een mooie oude dag te bezorgen.


2 | personen      0 | Reageer
Sandra G. zorgt voor vader met dementie

Toen mijn ouders gingen scheiden is mijn papa in een zware depressie gevallen en heb ik lange tijd voor hem gezorgd en gesteund als er zwakke momenten waren.
De zwaarste periode was toen ik ontdekte dat hij aan de drank was waardoor zijn karakter en levensvermogen achteruit ging en op psychiatrie belande.
Maar het blijft mijne papa!


2 | personen      0 | Reageer
Bjorn L. zorgt voor partner met handicap

het is mijn partner en is rolstoelpatiente & diabetespatiente & chronisch longpatiente & zware artrosepatiente en nu ook nierpatiente


2 | personen      0 | Reageer
Denis V. zorgt voor partner met chronische ziekte

Dit is toch de normaalste zaak


2 | personen      0 | Reageer
Bie B. zorgt voor partner met kanker

In oktober 2019 kreeg mijn man te horen dat hij darmkanker heeft. Momenteel zit hij midden in de chemobehandeling. Ik hoef niet te vertellen dat dit ons leven op zijn kop zet.


4 | personen      0 | Reageer
Luc D. zorgt voor partner met dementie

Keuzes die gemaakt moeten worden als een partner getroffen wordt door jongdementie (Alzheimer) hebben een veel bredere impact als de kinderen nog studeren. Ook wat zorg betreft zijn er bijzondere uitdagingen met ingrijpende financiële consequenties. Toch hebben we geopteerd om ons leven volledig te hertekenen en enkel te leven in het NU.


2 | personen      0 | Reageer
ann d. zorgt voor vader met kanker

mijn vader heeft kanker


2 | personen      0 | Reageer
Martin H. zorgt voor zus met handicap

Mijn zus heeft hulp nodig bij de administratie en bij calamiteiten. Tevens ben ik haar raadsman. Zij is weduwe met > 60% invaliditeit. Ik lever hand en spandiensten. Wij hebben dagelijks telefonisch of persoonlijk contact.


2 | personen      0 | Reageer
Maria B. zorgt voor vader met chronische ziekte

Ouders op leeftijd.


2 | personen      0 | Reageer
Marleen K. zorgt voor vader met dementie

Omdat hij niet naar het rusthuis wil


2 | personen      0 | Reageer