Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Getuigenissen en updates

Cecile V. zorgt voor moeder met dementie

Om dat ze mijn moeder is, en dement is en zelf niets kan. Ze verblijft wel in een zorgcentrum, maar er zijn ook nog bijkomende zaken, zoals was, boodschappen, soms helpen bij de voeding, haar verzorgen, en dergelijke.


2 | personen      0 | Reageer
Anne D. zorgt voor moeder met dementie

Mama is een vrouw uit de duizend en heeft door haar ziekte (Alzheimer) hulp nodig.
Papa is 80 jaar, zwaar zorgbehoevend en heeft ook hulp nodig.


2 | personen      0 | Reageer
NADINE D. zorgt voor moeder

Mijn moeder is alleen komen te vallen na het overlijden van mijn pa en heeft het erg moeilijk met het verwerken van dit verlies. Ze kan zelf niet met de wagen rijden en is afhankelijk van een ander voor verplaatsingen. Daarbij kampt ze met incontinentieproblemen die haar vaak belemmeren het huis uit te gaan. Ik probeer haar te helpen.


2 | personen      0 | Reageer
Gust V. zorgt voor partner met Parkinson
Update van 14/1/19

Kerstavond hebben we gevierd met de familie namelijk mijn schatje, de dochter met partner, de kleindochter met partner, de achterkleindochter en -zoon. Inderdaad een viergeslacht. Dat was een heel gezellige avond. Oudejaarsavond hebben we onder ons beidjes gevierd met tepannyaki.


3 | personen      0 | Reageer
georges s. zorgt voor partner met kanker
Update van 14/1/19

bedankt voor jullie medeleven , een reden te meer om onze partners ten volle bij te staan


2 | personen      1 | Reageer
Leon V. zorgt voor partner met handicap

Mijn echtgenote is weinig mobiel, verplaatst zich, ook binnenshuis, met een hulpmiddel. Ik ben zelf nog in goede doen, en oost west thuis best.


2 | personen      0 | Reageer
Jan V. zorgt voor moeder

mijn moeder heeft gezien haar leeftijd - 81 jaar - hulp nodig bij kuisen, boodschappen, administratie,...


4 | personen      0 | Reageer
wanda v. zorgt voor partner

rugbreuk na ongeval


4 | personen      0 | Reageer
ria s. zorgt voor moeder met dementie

mijn mama is weduwe, 86 jaar, milde alzheimer, fysiek ok voor korte afstanden binnen het huis, is stoma patiente , we willen mama zo lang mogelijk thuis laten wonen, in haar vertrouwde omgeving, buren ...


4 | personen      0 | Reageer
frans v. zorgt voor partner met chronische ziekte

vrouw is chronish ziek.


4 | personen      0 | Reageer