Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Privacy

Jouw privacy en de bescherming van je persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. Wij willen bovendien dat je je goed voelt bij het bezoeken van onze website en het gebruiken van onze internetdiensten. Onze website is daarom ontworpen om zo conform mogelijk te zijn met de Belgische en Europese privacywetten.

Door deze website te gebruiken, ga je uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden die in deze privacy policy worden beschreven. Deze gaan in op volgende aspecten: cookies, action tags, datagebruik, welke gegevens we verzamelen, wie deze website beheert, of het gegevensverkeer veilig is, of je je persoonsgebonden gegevens kan bekijken, aanpassen of verwijderen, hoe je kan zien wanneer deze privacy policy laatst gewijzigd werd en hoe je ons kan contacteren.

Deze privacy policy is enkel van toepassing op gegevens die op onze website worden verzameld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens die je zelf prijsgeeft aan het publiek domein (bijvoorbeeld op het forum of via een getuigenis of comment).

Trendhuis cvba en Samana behouden zich het recht om deze privacyverklaring op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer je vervolgens gebruik blijft maken van deze website ben je automatisch gebonden aan de voorwaarden van deze gewijzigde privacyverklaring.

Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 4 december 2018.

Om het je gemakkelijk te maken, vatten we alles eerst kort samen:

•    Cookies: Onze website maakt gebruik van cookies. Dit doen we om jouw surfervaring te verbeteren. Hieronder lees je hoe je cookies via je browser kan uitschakelen, maar hou er wel rekening mee dat de website dan mogelijk niet mooi wordt weergegeven.

•    Action tags: Via action tags wordt je websitegedrag op anonieme wijze bijgehouden. Wat moet je je hierbij voorstellen? Dat we via tools als Google Analytics kunnen nagaan welke webpagina’s bezocht worden, gedurende hoe lang, van waar ze op onze site zijn gekomen, en dergelijke meer. Op geen enkele wijze koppelen we deze informatie echter aan jouw persoonsgegevens.

•    Datagebruik: Alle verzamelde gegevens worden niet langer bijgehouden dan nodig. Als je je naam en e-mailadres verstrekt via onze contactformulieren, gebruiken we dat om je terug te contacteren. Daarna verwijderen we deze gegevens. Alle data wordt opgeslagen en verwerkt binnen de grenzen van de EU.

•    Gegevensverzameling: onze website verzamelt persoonsgebonden gegevens (naam, geslacht, woonplaats, e-mailadres en geboortedatum) van bezoekers die er zelf voor kiezen om een gebruikersprofiel aan te maken. Ook niet-persoonsgebonden gegevens zoals mantelzorgstatus (indien je een gebruikersprofiel aanmaakt), IP-adres, browsertype en gebruikt toestel worden bijgehouden, zodat we onze website kunnen verbeteren. Je bent niet verplicht om ons persoonsgebonden gegevens en je mantelzorgstatus te verstrekken om onze website te bezoeken. Je voornaam, de eerste letter van je achternaam en je mantelzorgstatus worden weergegeven op onze website. Ze worden echter niet gebruikt in andere communicatie (bv. mails, banners, posts op sociale media, enz.), tenzij je hier expliciet je goedkeuring voor geeft. Noch zullen we je gegevens ooit verkopen, mededelen, in licentie geven, ruilen of verhuren aan derden. Voorts gebruiken we je persoonsgebonden gegevens uitsluitend om je te selecteren en te contacteren voor onze rubriek ‘Mantelzorger van de week’.

•    Wie beheert de website: Het beheer van deze website is in handen van Trendhuis cvba en Samana.

•    Veiligheid van de gegevens: Je websitebezoek verloopt via een beveiligde Secured Socket Layer (SSL) encryptietechnologie (m.a.w. een https-verbinding). Alleen medewerkers van Trendhuis cvba die tot je gegevens toegang horen te hebben - bv. om je profiel te verwijderen als je daar zelf om vraagt - hebben tijdelijk toegang tot je gegevens.

•    Aanpassen of verwijderen van gegevens: Je kan ons altijd contacteren om je gegevens aan te passen, te verbeteren, te verifiëren, te bekijken of te verwijderen.

•    Contact: Voor al je vragen in verband met onze website en deze privacy policy, contacteer ons via info@trendhuis.be, +32 15 28 54 00 of schriftelijk op het adres Trendhuis cvba, Jef Denynplein 14, 2800 Mechelen, België

Hieronder vind je alle info in meer detail.

Cookies

Onze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te verbeteren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet, met het doel informatie vast te leggen. Cookies maken het surfen makkelijker voor gebruikers doordat zij de voorkeuren van de gebruiker bewaren. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Ma-zo.be bewaart geen gevoelige persoonlijke informatie in cookies.

Als je niet wil dat een website cookies op je computer plaatst, kan je je browser zo instellen.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Hou er wanneer je cookies uitschakelt wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Action tags

Action tags, ook gekend als webbakens of gif tags, zijn een webtechnologie die wordt aangewend om het gebruik van een website na te gaan, zoals het aantal keren dat een bepaalde pagina werd bekeken. Action tags zijn niet zichtbaar voor jou, en elk deel van onze website, inbegrepen advertenties of e-mail die door ons wordt gestuurd, kunnen action tags bevatten. Wij kunnen soms beroep op verschillende derden doen teneinde het gebruik van onze website na te gaan middels action tags op onze website en onze advertenties op andere websites.

Door het gezamenlijk gebruik van cookies en action tags kunnen wij waardevolle gegevens verzamelen voor de verbetering van onze website en onze internetdiensten, en de efficiëntie van onze advertentie- en marketingcampagnes meten. Wij geven jouw persoonsgebonden gegevens aan geen enkele derde partij door. Noch nemen we deze zelf op in onze mailinglijsten.

Datagebruik

We verbinden ons ertoe je privacy te waarborgen en te beschermen. We beschouwen alle verstrekte persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet langer bewaren dan nodig. Ze omvatten gegevens die je als gebruiker uitdrukkelijk verstrekt en gegevens die je niet uitdrukkelijk verstrekt maar die automatisch worden verzameld, zoals je IP-adres, het browsertype en besturingssysteem van je computer, het aantal bezoeken en de bezochte pagina's. Contactgegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

Alle data wordt opgeslagen en verwerkt binnen de grenzen van de EU.

Welke gegevens worden er verzameld?

Onze website verzamelt persoonsgebonden van bezoekers die er zelf voor kiezen om een account aan te maken. Je bent niet verplicht om ons persoonsgebonden gegevens te verstrekken om onze website te bezoeken. Deze persoonsgebonden gegevens bestaan uit je naam, geslacht, woonplaats, e-mailadres en geboortedatum. Je voornaam, de eerste letter van je achternaam en je mantelzorgstatus worden weergegeven op onze website. Ze worden echter niet gebruikt in andere communicatie (bv. mails, banners, posts op sociale media, enz.), tenzij je hier expliciet je goedkeuring voor geeft. Noch zullen we je gegevens ooit verkopen, mededelen, in licentie geven, ruilen of verhuren aan derden. Voorts gebruiken we je persoonsgebonden gegevens uitsluitend om je te selecteren en te contacteren voor onze rubriek ‘Mantelzorger van de week’.

Daarnaast worden enkele niet-persoonsgebonden gegevens bijgehouden. Deze niet-persoonsgebonden gegevens bestaan uit je mantelzorgstatus (indien je dit zelf ingeeft wanneer je een profiel aanmaakt), IP-adres, browsertype, gebruikt toestel (bv. desktop, tablet of smartphone), en andere anonieme statistische gegevens die het gebruik van onze website betreffen. Niet-persoonsgebonden gegevens worden gebruikt om ons te helpen begrijpen wie onze website gebruikt, zodat we deze gericht kunnen verbeteren.

Wie beheert deze website en waar bevinden zich onze servers?

Deze website wordt beheerd door Trendhuis cvba, met maatschappelijke zetel te België, 2800 Mechelen, Jef Denynplein 14. Wanneer je ons persoonsgebonden gegevens verstrekt, stem je in met de uitvoer van je persoonsgebonden gegevens en met de opslag en verwerking op onze servers, waar deze ook gelegen mogen zijn.

Zijn de op onze website verzamelde gegevens veilig?

Wij willen dat je gegevens (inbegrepen persoonsgebonden gegevens) zo veilig als mogelijk blijven. Wij streven naar een veilige overdracht van je gegevens van je computer naar onze servers door standaard technieken. Om de integriteit en de vertrouwelijkheid van je websitebezoek te vrijwaren, gebruiken wij Secured Socket Layer (SSL) encryptietechnologie om dergelijke persoonsgebonden gegevens over het Internet naar onze servers te verzenden.

Wij beveiligen de door jou verstrekte persoonsgebonden gegevens op servers die zich in gecontroleerde en beveiligde omgevingen bevinden, beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging.

Alleen werknemers die tot jouw gegevens toegang moeten hebben om hun taak of functie uit te oefenen hebben tot deze gegevens toegang. Bovendien moeten alle werknemers van Trendhuis cvba de privacy policy naleven en worden zij op de hoogte gehouden van de beveiligingspraktijken. Elke werknemer die op deze privacy policy inbreuk maakt stelt zich bloot aan tuchtmaatregelen, inbegrepen ontslag.

Onverminderd de voormelde inspanningen jouw gegevens (inbegrepen persoonsgebonden gegevens) te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging door derden, dien je je er bewust van te zijn dat er steeds een risico verbonden is aan het zenden van gegevens over het internet. Er bestaat ook een risico dat anderen een manier zouden kunnen vinden om onze beveiligingssystemen te omzeilen. Dienvolgens kunnen wij, ondanks ons streven je gegevens te beschermen, niet de veiligheid of privacy van enige gegevens die je aan ons overmaakt verzekeren of garanderen, en je verstrekt deze dan ook op eigen risico.

Kan ik mijn persoonsgebonden gegevens bekijken, aanpassen of laten verwijderen?

Je kan ons altijd contacteren om (1) je persoonsgebonden gegevens aan te passen of te verbeteren, (2) te verifiëren welke persoonsgebonden gegevens we bewaren, (3) je voorkeuren met betrekking tot mededelingen en andere informatie die je van ons ontvangt te wijzigen, of (4) de persoonsgebonden gegevens die jou betreffen en op onze systemen worden bewaard te verwijderen.

Hoe kan je ons contacteren?

Voor vragen betreffende de gegevens die we verzamelen, of hoe wij deze gebruiken, contacteer ons via e-mail (info@trendhuis.be) of telefonisch (+32 15 28 54 00) of schriftelijk op volgend adres: Trendhuis cvba, Jef Denynplein 14, 2800 Mechelen, België.