Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Getuigenissen en updates

Bjorn L. zorgt voor partner met handicap

het is mijn partner en is rolstoelpatiente & diabetespatiente & chronisch longpatiente & zware artrosepatiente en nu ook nierpatiente


2 | personen      0 | Reageer
Denis V. zorgt voor partner met chronische ziekte

Dit is toch de normaalste zaak


2 | personen      0 | Reageer
Bie B. zorgt voor partner met kanker

In oktober 2019 kreeg mijn man te horen dat hij darmkanker heeft. Momenteel zit hij midden in de chemobehandeling. Ik hoef niet te vertellen dat dit ons leven op zijn kop zet.


4 | personen      0 | Reageer
Luc D. zorgt voor partner met dementie

Keuzes die gemaakt moeten worden als een partner getroffen wordt door jongdementie (Alzheimer) hebben een veel bredere impact als de kinderen nog studeren. Ook wat zorg betreft zijn er bijzondere uitdagingen met ingrijpende financiële consequenties. Toch hebben we geopteerd om ons leven volledig te hertekenen en enkel te leven in het NU.


2 | personen      0 | Reageer
ann d. zorgt voor vader met kanker

mijn vader heeft kanker


2 | personen      0 | Reageer
Martin H. zorgt voor zus met handicap

Mijn zus heeft hulp nodig bij de administratie en bij calamiteiten. Tevens ben ik haar raadsman. Zij is weduwe met > 60% invaliditeit. Ik lever hand en spandiensten. Wij hebben dagelijks telefonisch of persoonlijk contact.


2 | personen      0 | Reageer
Maria B. zorgt voor vader met chronische ziekte

Ouders op leeftijd.


2 | personen      0 | Reageer
Marleen K. zorgt voor vader met dementie

Omdat hij niet naar het rusthuis wil


2 | personen      0 | Reageer
nele D. zorgt voor moeder met handicap

is mijn moeder en heeft ook altijd voor mij gezorgd


3 | personen      0 | Reageer
Chantal D. zorgt voor zoon

Ik ben een mama van 3 kinderen waarvan de 2 oudste met mentale beperking .We zorgen al heel ons leven voor de speciale kinderen.Ze zijn ondertussen al 33 j en 31 jaar en kunnen wonen bij begeleidwonen de jongen in een appartement het meisje in een leefgroep .


2 | personen      0 | Reageer