Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Getuigenissen en updates

Solange V. zorgt voor moeder

Mijn moeder wordt 93 jaar, is anderhalf jaar geleden opgenomen geweest in GHB wegens verwardheid. Na bijna 5 weken opname is ze na aandringen van haar en gemaakte afspraken, dat ik de nodige zorgen voor haar zou opnemen, daar ze niet naar een RVT wou, maar naar huis kon terugkeren.


0 | personen      0 | Reageer
louis v. zorgt voor partner met kanker

mijn partner heeft een auto imuunziekte aan de lever + 2 x longkanker en 1 x lymfeklierkanker. Is steeds moe , kan zich moeilijk wassen enz


0 | personen      0 | Reageer
Marie-Louise V. zorgt voor moeder met dementie

Omdat er niemand anders is die het doet.


0 | personen      0 | Reageer
Myriam L. zorgt voor moeder

omdat mijn moeder die hulpbehoevend is, wat hulp kan gebruiken bij allerlei taken


0 | personen      0 | Reageer
Anouscka S. zorgt voor moeder

Na het overlijden van mijn papa, is mijn mama achteruit gegaan... Ze is zelf altijd mantelzorger voor mijn broer geweest maar het ging niet meer... Vandaar dat ik voor haar en mijn broer zorg... Ik woon het dichtste bij hun en ben een "nakomertje"...


1 | persoon      0 | Reageer
Nadine V. zorgt voor moeder met dementie

Mijn moeder heeft voor mij gezorgd. Sinds 2019 gaat haar geheugen en gezondheid achteruit. Nu is het mijn beurt om voor haar te zorgen.


0 | personen      0 | Reageer
Ludwig V. zorgt voor moeder met chronische ziekte

is hulpbehoevend, en kan maar net in thuissituatie blijven


0 | personen      0 | Reageer
Rita V. zorgt voor zus met Parkinson

Na overlijden van mijn partner en de partner van mijn zus zijn we samen gaan wonen in een gelijkvloer appartement dat ik gekocht heb met tuin.
Mijn zus heeft Parkinson en Lewy Body dementie. Voorlopig redden we het nog met 's morgens thuis verpleging en een kuisvrouw elke veertien dagen. Wat ik persoonlijk wat weinig vind.


1 | persoon      0 | Reageer
Guido P. zorgt voor familielid met dementie

Mijn oom heeft onlangs zijn vrouw verloren.
Hij was in de tussen zijn weg kwijt en hebben hiervoor de dokter aangesproken.
Hij is opgenomen geweest in het ziekenhuis voor te kijken naar zijn urine water of er geen ontstekingen waren en daarna naar in de ouderen geriatrie
Hij mag niet meer alleen wonen --> bejaardentehuis of bij familie


0 | personen      0 | Reageer
Lucrèce S. zorgt voor vader

Als kind zorg je voor je ouders. Gezien zijn leeftijd heeft hij zorg en ondersteuning nodig.


0 | personen      0 | Reageer