Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Getuigenissen en updates

Jean-Marie V. zorgt voor vader met chronische ziekte

Mijn vader woont in bij mij en gezien zijn leeftijd en zijn ernstige handicap die zich stelt door misvormde handen en voeten wegens ernstige artritis en wegens zijn zeer slechte mobiliteit is hij voor zeer veel zaken afhankelijk van anderen.

Ik probeer in combinatie met mijn voltijdse job maximaal voor hem te zorgen.


2 | personen      0 | Reageer
Annelies D. zorgt voor vader met dementie

Omdat het mijn ouders zijn en ik dit vanzelfsprekend vindt.


2 | personen      0 | Reageer
Sandra P. zorgt voor familielid met handicap

Omdat deze persoon ook voor ons en onze kinderen zorgde.
En om mijn schoonmama beetje te ondersteunen in de zorg voor haar man.


2 | personen      0 | Reageer
Guido R. zorgt voor partner met chronische ziekte

Omdat mijn vrouw niet voor het eten kan zorgen, niet kuisen, niet strijken. Kan ook niet meer dan 50 meter gaan, dus heeft ze altijdbegeleiding nodig begeleiding nodig. Ik moet ook de medicatie klaar zetten en zorgen dat ze ook inneemt,(6 in het totaal)


2 | personen      0 | Reageer
Christine V. zorgt voor partner met Parkinson
Update van 16/2/19

Intussen zijn we een jaar verder en zitten we in een ander verhaal.
Mijn echtgenoot heet 2 weken in het ziekenhuis gelegen met een ruggewervelfractuur ten gevolge van een val. Maar daar kon hij niet langer blijven, alhoewel hij nog absoluut niet zelfredzaam was, omdat een fractuur uit zichzelf moet genezen.
Voor revalidatie opname kwam hij niet aanmerking,volgens behandelend geriater, daarvoor had hij een heup moeten breken...
Dus blijft enige optie privé revalidatiecentrum waar hij in de loop van de week dat hij er nu is van dag tot dag achteruit gaan. Hij kan niet meer stappen, eet niet meer, heeft de moed volledig opgegeven.
Gelukkig heb ik met mijn 16 jarige expertise in Parkinson zorg geleerd om me niet te schikken in ‘doktersadviezen’ zonder zelf alles uit te pluizen.
Hij komt wel degelijk in aanmerking voor gespecialiseerde Parkinson revalidatie. Volgende week kan hij hiervoor terecht in Inkendaal . nu maar hopen dat we niet ‘te laat’ zijn.


4 | personen      1 | Reageer
Lieve V. zorgt voor moeder

Ik ben de jongste van 5 kinderen. Ik ben tot op heden alleenstaande. Op een bepaald moment heb ik het ouderlijk huis gekocht en beslist dat mijn moeder bij me zou blijven. Dit jaar wordt ze 90. Ik werk momenteel voltijds. Het gaat nog vrij goed met haar maar toch neem ik al veel taken van haar over omdat het voor haar te zwaar wordt.


2 | personen      0 | Reageer
Gonda K. zorgt voor partner met Parkinson

Uit liefde!


2 | personen      0 | Reageer
Valere J. zorgt voor partner met Parkinson

Mieke is mijn echtgenote sinds 1959.In 2002 begon de ziekte van Parkinson te manifesteren. Nu is zij in een fase gekomen dat zij meer en meer de symptonen van de ziekte van Parkinson te ondergaan. Voortdurend is mijn aanwezigheid nodig : het vallen verhinderen, hulp bij eten en aan tafel gaan, aansluiten duodopapomp, toilet, enz.


22 | personen      0 | Reageer
Daisy L. zorgt voor moeder met dementie

Mijn moeder, weduwe, heeft Alzheimer en wil thuis blijven wonen. Ik ben haar enige dochter


3 | personen      0 | Reageer
WENDY J. zorgt voor moeder
Update van 13/2/19

Onlangs heeft mijn moeder een te grote hoeveelheid aan pijnmedicatie genomen waardoor ze volledig van de kaart was en ze ook nog moeite had met spreken. Na een week in het ziekenhuis was alles in orde en mocht ze terug naar huis. Wel spijtig dat geen enkele arts de moeite genomen heeft om ons te spreken, of ons in te lichten over wat ze nu moet doen. Eenmaal thuis is er bijna geen controle op haar medicatie, daar ik fulltime werk kan ik niet constant bij haar zijn. Ik heb haar medicijn kast leeggemaakt en heb zeker 10 dozen pijnmedicatie gevonden. Spijtige van de zaak is dat haar huisarts haar al terug nieuwe medicatie heeft voorgeschreven. Ook al beloofd ze mij dat ze bijna niets meer neemt, toch geloof ik haar niet en dat maakt mij verdrietig en boos!


3 | personen      0 | Reageer