Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Getuigenissen en updates

RITA T. zorgt voor moeder

op 8/10/2023 werd mama geopereerd aan bloedklonter in omgeving van de oksel... ze kreeg ook (waarschijnlijk tijdens de operatie), een licht herseninfarct.... kreeg ook nog een pacemaker ingeplant... haar 'fysiek' was ok... op 7/11/2023, werd ze ontslagen en heeft ze 24/7 zorg nodig, vooral wat het opnieuw leren lopen betreft...


0 | personen      0 | Reageer
Frank D. zorgt voor moeder

Sinds mijn vader overleden is, zorg ik voor mijn lieve moeder, omdat zij er altijd voor mij was, omdat zij -en ook mijn vader- alles gedaan hebben om ons een mooi en goed leven te geven. Nu is het tijd om dat terug te doen, met heel veel liefde.


0 | personen      0 | Reageer
Kathleen H. zorgt voor dochter met psychisch probleem

Mijn dochter heeft zware anorexia sinds begin 2022. Ik ondersteun haar in het genezeingsproces. breng haar naar al de nodige afspraken, zorg dat ze de juiste voeding heeft. En ik begeleid haar thuis in het hele proces.


0 | personen      0 | Reageer
Sonia C. zorgt voor moeder met handicap

Mijn moeder is thuis gevallen en heeft haar schouder op 3 plaatsen gebroken , geopereerd en pin gepplaats
dezelfde dag ook heup gebroken , operatief nagel geplaatst
en ook aan been geopereerd
zei verbleef van 13/6 tot 4/9/2023 in kliniek en is nu thuis
krijgt kine
ik doe sinds 4/9/2023 al haar boodschappen en financiële regelingen


0 | personen      0 | Reageer
Magda D. zorgt voor partner met dementie

Mijn echtgenoot heeft een combinatie van vasculaire dementie en alzheimer, ik wil zo lang mogelijk voor hem zorgen.


0 | personen      0 | Reageer
Frie V. zorgt voor broer met dementie

Broer (62j) is een persoon met jong-dementie.
Hij is gescheiden en heeft nog 2redelijk jonge kinderen die week om week bij hem verblijven.


0 | personen      0 | Reageer
kirsten p. zorgt voor vriend met MS

Betty is een schat van een vrouw die ik als mijn eigen mama. beschouw (geen goed contact met mijn biologische moeder).
Enkele jaren geleden heeft zij de ziekte ms en copd te horen gekregen...
Een echte bom die in haar en mijn gezicht ontplofte.
sinds dan helpen we waar we kunnen.
Binnnenkort zal ik erkent worden als zorgverlener.


1 | persoon      0 | Reageer
Danny D. zorgt voor vader met dementie

Bij beide ouders werd dementie vastgesteld. Mijn moeder komt enkel nog buiten om naar de dokter of hospitaal te gaan, dit kan niet meer op eigen kracht. Mijn vader is erg verward en kan niet goed meer verstandelijk functioneren.


0 | personen      0 | Reageer
Monique C. zorgt voor partner met Parkinson

Omdat het mijn man is en hij hulp nodig heeft


0 | personen      0 | Reageer
Laura B. zorgt voor moeder met kanker

Mijn mama kreeg enkele weken geleden te horen dat ze een ongeneeslijke kanker heeft. We proberen zoveel mogelijk momenten samen door te brengen.


0 | personen      0 | Reageer