Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Over ons

Ma-zo is een online platform voor iedereen die betrokken is bij mantelzorg of daar voeling mee heeft. Het platform is een initiatief van Samana (vroeger gekend als Ziekenzorg CM) en Trendhuis cvba. We wensen echter te benadrukken dat dit platform niet van commerciële aard is en dat de eindgebruikers, namelijk mantelzorgers en mensen die hen steunen, altijd centraal staan. Naar relevante content van andere organisaties verwijzen we door waar nodig.

Over Samana

Samana is een vereniging van en voor langdurig zieken en gezonden. Samen met duizenden vrijwilligers biedt Samana een waaier van activiteiten aan om het sociaal isolement van langdurig zieken te doorbreken en ze te steunen in hun leven met een chronische ziekte:

Bezoekaanbod

In iedere gemeente biedt een Samana-afdeling huisbezoek aan. Vrijwilligers bezoeken regelmatig chronisch zieke mensen, waarbij de vraag en de verwachting van de zieke persoon en zijn omgeving bepalend is. Samana ondersteunt de vrijwilligers doorheen een overwogen vormingsaanbod.

Verenigingsaanbod

Vlaanderen telt ruim 1.200 plaatselijke Samana-afdelingen. Die richten talrijke samenkomsten in, waarbij ontmoeting, ontspanning, informatie, creativiteit en recreatie centraal staan. Het aanbod is volledig op maat van langdurig zieke personen.

Blijven Reizen, vakantieaanbod

Samana organiseert jaarlijks zo’n 300 vakanties voor langdurig zieke personen en hun mantelzorgers, in aangepaste hotels in binnen- en buitenland. Vrijwilligers en verpleegkundigen staan in voor de begeleiding.

Ariadne, een aanbod naar jongere zieke mensen

Samana heeft eveneens een werking naar jongere zieke mensen. Met een erg verscheiden aanbod wil Samana inspelen op de behoeften en interesses van mensen jonger dan 65 jaar. Ariadne is de verzamelnaam van het aanbod, dat steunt op vier belangrijke pijlers: cursussen, informatiebijeenkomsten, belangenbehartiging en lotgenotencontact.

Informatieaanbod

Maczima is het tijdschrift van Samana. Het verschijnt 10 keer per jaar en biedt informatie over de brede leefwereld van zieke personen en mantelzorgers. Maczima brengt boeiende dossiers, getuigenissen, reportages, praktische informatie over mode, toerisme, aanpassingen, voorzieningen, enzovoort. Prikkel, het infoblad van de Vlaamse Pijnliga, verschijnt ook tien keer per jaar en richt zich specifiek naar pijnpatiënten.

Ook op www.samana.be vinden chronisch zieke mensen, mantelzorgers en vrijwilligers heel wat informatie over onze vereniging en haar werking.

Mantelzorgvereniging

Samana is erkend als vereniging voor mantelzorgers. Als erkende mantelzorgvereniging ondersteunt Samana mantelzorgers via informatiesessies, lotgenotencontact en verademingskansen. Samana verenigt, waardeert en informeert mantelzorgers en komt op voor hun belangen.

 

Over Trendhuis cvba

Trendhuis heeft meer dan 20 jaar ervaring in onderzoek, strategisch advies en communicatie. 

De voorbije 20 jaar is Trendhuis uitgegroeid tot een uit de kluiten gewassen onderzoeks- en communicatiebureau met een heldere visie. Trendhuis inspireert bedrijven, organisaties, overheden en mensen op basis van inzichten in trends. Dat doen we steeds met aandacht voor duurzame vooruitgang en maatschappelijke meerwaarde. CEO Nathalie Bekx is een veel gevraagd trendwatcher, spreekster, panellid en columniste.

Alles wat we doen, doen we met aandacht voor duurzame vooruitgang en maatschappelijke meerwaarde. Trendhuis maakt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen concreet. In de eerste plaats door in onze opdrachten altijd te zoeken naar meerwaarde voor de consument, maar ook door zelf – en liefst in samenwerking met partners – duurzame concepten, zoals Ma-zo, te realiseren.