Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Getuigenissen en updates

Claudine D. zorgt voor partner met chronische ziekte

Kort na onze verhuis naar Frankrijk 3 jaar geleden, kreeg mijn man een neurologische aandoening met momenteel ernstige hersenschade en neuromotorische problemen. Hij is rolstoelgebonden en zowat continu afhankelijk van hulp. Hoe zwaar en eenzaam het ook is, ik doe wat ik kan om hem toch zo lang mogelijk thuis te laten wonen.


10 | personen      9 | Reageer
chantal g. zorgt voor moeder met dementie

...


1 | persoon      0 | Reageer
Wim G. zorgt voor partner

door ziekte kan echtgenote bepaalde zaken niet meer doen


2 | personen      0 | Reageer
Michèle P. zorgt voor moeder met MS

*


2 | personen      0 | Reageer
Nancy B. zorgt voor vader met dementie

Francois is de man waarmee mijn intussen 14 jaar overleden moeder lief en leed deelde.Dit gedurende 39 jaar, ik heb altijd voor mijn moeder ingestaan toen ze bejaard was, toen ze overleed ben ik dit voor Francois blijven doen.


2 | personen      0 | Reageer
marleen g. zorgt voor buur met psychisch probleem

Ik zorg voor mijn buurvrouw, zowel voor praktische zaken zoals koken, strijken, poetsen als voor mentale ondersteuning om haar verhaal kwijt te raken. Ze heeft het moeilijk om te functioneren omwille van psychische problemen. Ik doe dit met veel plezier, ook omdat ze me hier heel dankbaar voor is.


2 | personen      1 | Reageer
Etienne P. zorgt voor vader

Vader is 97 jaar en woont nog alleen thuis. Met hulp van velen kan hij nog thuis wonen.


2 | personen      0 | Reageer
Edith B. zorgt voor dochter met handicap

femke is mijn dochter met een mentale achterstand en autisme; ze heeft veel nood aan structuur, voorspelbaarheid en kan niet functioneren in grote groepen


3 | personen      0 | Reageer
marc g. zorgt voor partner met CVA

omdat het mijn vrouwtje is en ik doe dit al 11 jaar.Maar het begint zwaar te worden en ik krijg sexuele frustratie en daar zoek ik een groep mensen in vlaanderen om er over te babbelen grt marc


2 | personen      0 | Reageer
Inge C. zorgt voor partner met chronische ziekte

Deze persoon waar ik mantelzorger voor ben is mijn partner. Door omstandigheden kunnen we niet samen wonen maar ik ben er altijd voor haar. Dag en nacht. Ze heeft astma, een defibrillator, en een bovenbeen amputatie en problemen met de luchtpijp.


3 | personen      0 | Reageer