Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Getuigenissen en updates

Gratia P. zorgt voor moeder

Ben Enig kind en mijn moeder is 90+ en woont nog zelfstandig


2 | personen      0 | Reageer
Mieke H. zorgt voor vriend met handicap

Al jaren ben ik koordirigente en Leonie was één van mijn zangeressen. Doordat zij op de weg naar de repetitie woonde, pikte ik haar op. Met de verandering van koor werd het gemakkelijker dat ze op de repetitieavond eerst bij ons kwam eten. en van het één groeide het ander. Ondertussen is ze 89 jaar en zorg ik voor al haar praktische zaken


2 | personen      0 | Reageer
Iris W. zorgt voor partner met kanker
Update van 16/3/19

Intussen zijn we vijf maanden verder. Begin februari bleek uit de ct-scan dat de immunotherapie niet gewerkt heeft en werd de behandeling stopgezet. Dat was het ergste slechte nieuws dat we ooit kregen. Onze hoop totaal weggeveegd. We zijn uitbehandeld en leven nu in een nieuwe fase. Een tweede opinie in het UZ Leuven bevestigde wat we al wisten. Ondanks alles dragen we dit samen, positief en moedig.
Onze relatie wordt inniger, met veel tederheid en warmte groeien we meer en meer naar mekaar. Iris en Jonah


3 | personen      0 | Reageer
Ria C. zorgt voor partner met dementie
Update van 15/3/19

Hartelijk dank voor de hartjes, deze geven mij moed om door te zetten.


2 | personen      0 | Reageer
Christiane g. zorgt voor partner met Parkinson

Twintig jaar geleden is mijn man beginnen beven en onevenwichtig stappen. Het was het begin van het FXTAsyndroom , kan je vergelijken met Parkinson. Dan is het normaal dat je ten volle klaarstaat voor je partner om hem te helpen. en alles te doen om hem nog een leefbaar leven te geven.


18 | personen      2 | Reageer
Annie P. zorgt voor moeder met chronische ziekte

Mijn moeder is 90 jaar nu, en heeft een chronische gezondheidsproblematiek en is zeer slechtziend. Door mijn mantelzorg kan ze thuis blijven wonen wat haar grote wens is. Daardoor kunnen ook de huisdieren die haar veel vreugde geven bij haar blijven .


2 | personen      0 | Reageer
N L. zorgt voor vader met kanker
Update van 15/3/19

Vader is ondertussen overleden, hij heeft een hele strijd gestreden. Opgelucht dat het achter de rug is, maar toch des te moeilijker om hem los te laten. Wat mis ik hem, ik wil er telkens naartoe. Ik betrap me er ook op dat ik dikwijls denk : dat moet ik tegen va zeggen, en dan komt het besef dat dat niet meer kan.
De tijd staat even stil nu, het is moeilijker dan ik dacht om va los te laten, maar ik sta er niet alleen voor. Mijn gezinnetje doet er alles aan om me bij te staan, en die laten me gerust bij moeilijke momenten(omdat ik dat zo wil)
Aan alle mantelzorgers wil ik nog veel moed toespreken, jullie staan er niet alleen voor, en doen allemaal prima je best!


3 | personen      1 | Reageer
Guido V. zorgt voor partner met handicap

Strak worden we beiden 83 jaar. Maria mijn echtgenote heeft reeds 5 jaar macula degeneratie en hallucinaties. Dag na dag vermindert haar gezicht. Als gewezen onderwijzeres is het nu bijzonder pijnlijk niet meer te kunnen schrijven noch lezen. Zij lijdt hevige angsten door het zien van waanbeelden bij dag en nacht. Ik sta haar bij.


3 | personen      0 | Reageer
Yumi C. zorgt voor moeder met CVA
Update van 15/3/19

Ik dank iedereen voor alle hartjes. Het geeft mij grote steun. Maar ik vind het raar dat ik hier zoveel 'touching' verhalen en moedige mensen zie, maar zoweinig hartjes. Jullie verdienen allemaal honderd hartjes!


2 | personen      0 | Reageer
patrick t. zorgt voor moeder met kanker

Enig kind
ouders zijn alleen
hebben alles voor mij gedaan en nu is het mijn beurt


3 | personen      0 | Reageer