Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Getuigenissen en updates

jacqueline H. zorgt voor moeder

Ik heb de zorg van mijn beide ouders van 87 jaar en van de zoon 28 jaar hij heeft een beperking.


10 | personen      0 | Reageer
Goedele V. zorgt voor vader met chronische ziekte

Mijn vader kreeg de diagnose van PH (pulmonale hypertensie) na een lange medische zoektocht. Een maand na deze diagnose ontdekte men een groot meningeoom links in zijn hoofd. Na de operatie en een complicatie waardoor hij opnieuw moest geopereerd worden, werd duidelijk dat hij hulp nodig heeft voor bepaalde zaken.


10 | personen      0 | Reageer
ives v. zorgt voor moeder met dementie

mijn moeder heeft dementie en lukt haar niet meer om administratie te doen, alleen te gaan winkelen, onderhoud tuin enz. en wil dat ze nog zo lang mogelijk in haar huisje kan blijven wonen


9 | personen      0 | Reageer
Annie D. zorgt voor partner met dementie

Samen in goede en kwade dagen.

"Een hart vol droge tranen ,
Draagt sterk het leed.
De tijd zal het bewaren"

Annie D.N


10 | personen      0 | Reageer
peter v. zorgt voor moeder met chronische ziekte

Omdat het mijn moeder is en ik niet wil dat zij in een tehuis terecht kom.
we wonen onder hetzelfde adres. ze heeft haar eigen ruimte maar valt af en toe. tot nu toe heeft ze er nog niets ernstig aan overgehouden, maar ik ben daar erg ongerust over.


9 | personen      0 | Reageer
Paul D. zorgt voor partner met chronische ziekte

Ik zorg voor m'n echtgenote waarbij Progressieve Supranucleair Parese PSP is vastgesteld.


10 | personen      0 | Reageer
Anne V. zorgt voor partner met Parkinson

Iets meer dan vier jaar geleden werd bij mijn echtgenoot de diagnose van Parkinson gesteld. Langzaam maar zeker worden de dagelijkse activiteiten voor hem moeilijker, dus neem ik geleidelijk meer en meer over!


15 | personen      3 | Reageer
Danny K. zorgt voor partner met CVA

Zorg al drie jaar uit liefde voor mijn echtgenote


9 | personen      0 | Reageer
heidi l. zorgt voor moeder met chronische ziekte

Moeder kan niets meer doen in het huishouden


9 | personen      0 | Reageer
Claudine T. zorgt voor moeder

Ze woont reeds 5 jaar bij mij in en de laatste 2 jaar is ze meer en meer hulp behoevend geworden.


9 | personen      0 | Reageer