Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Getuigenissen en updates

Katie V. zorgt voor familielid met kanker

Mijn schoonmoeder was er voor mij toen ik naar hier verhuisde en nu ben ik er voor haar.


1 | persoon      0 | Reageer
parren a. zorgt voor moeder met kanker

Ze is terminaal en wenst niet inhet ziekenhuis aan haar einde te komen.


1 | persoon      0 | Reageer
Marina E. zorgt voor moeder met dementie

Mama ( 82 jaar ) heeft dementie en papa ( 82 jaar ) kon het alleen niemeer aan, we proberen deze zorg zolang mogelijk op ons te nemen


1 | persoon      0 | Reageer
MF R. zorgt voor dochter met chronische ziekte

Mijn dochter is chronisch ziek en zorg al 5 jaar bijna de hele week voor haar en haar dochtertje


1 | persoon      0 | Reageer
Marie-Josėe D. zorgt voor partner met Parkinson

De afhankelijkheid van mijn echtgenoot neemt toe,voor aankleden, persoonlijke hygiëne, voedsel snijden, vervoer. Zijn zelfredzaamheid vermindert.


1 | persoon      0 | Reageer
Cynthia S. zorgt voor grootvader met kanker

Omdat ik als pleegkind ben opgegroeid bij mijn grootouders en ik vind het belangrijk dat ik hen help zodat ze toch nog een kwaliteitsvol leven hebben. Mijn manier om iets terug te geven omdat zij me opgevangen hebben toenik nergens anders terecht kon als kind.


8 | personen      0 | Reageer
Annie B. zorgt voor partner met dementie

Ik zorg voor mijn man, die al ruim 5 jaar dementerende is.


2 | personen      0 | Reageer
Pedro m. zorgt voor partner met kanker

Ze is de lich van mijn hart.


1 | persoon      0 | Reageer
Adriaan v. zorgt voor partner met dementie

Mijn vrouw heeft dementie


1 | persoon      0 | Reageer
Marcel T. zorgt voor familielid met chronische ziekte

Mevrouw Edith Vermael is zeer moeilijk te been, mijn moeders zus en 88 jaar.


1 | persoon      0 | Reageer