Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Getuigenissen en updates

Christine V. zorgt voor partner met Parkinson
Update van 17/1/20

Het afgelopen jaar was er één van vele veranderingen. Mijn echtgenoot woont sinds zijn ziekenhuisopname ten gevolge van ruggewervelfractuur niet meer thuis. Hij is zo zorgafhankelijk geworden dat dit niet meer mogelijk is en eerlijk gezegd waren de laatste maanden voor zijn val ook onhoudbaar geworden voor mij. 24/24 zorg waarbij je nooit nog recupereerd is niet vol te houden.
Sinds november verblijft hij in het plaatselijk WZC waar hij goed verzorgd wordt, op wandelafstand van ons huis zodat hij nog regelmatig een paar uur naar huis kan komen. Hij geniet van die momenten, nog tussen zijn boeken en cd’s zitten, samen aan tafel ...
Het blijft uiteraard schrijnend dat er voor iemand van 66 met een neurologische aandoening geen andere oplossing is. Maar het is wel een hele verademing dat hij nu in goede handen is, wat zeker geen evidentie is. Hij heeft het afgelopen jaar op verschillende plaatsen verbleven (ziekenhuis, revalidatie, ander WZC) en dan merk je dat er grote verschillen zijn. Gelukkig is hij nu terecht gekomen op een plek waar betrokken mensen met een hart voor hun job werken.


1 | persoon      0 | Reageer
Anita V. zorgt voor vader

.


2 | personen      0 | Reageer
Leila H. zorgt voor moeder met handicap

Omdat mijn moeder dat verdient. Ze heeft al genoeg tegenslagen gekend in haar leven. Ik probeer haar een mooie oude dag te bezorgen.


2 | personen      0 | Reageer
Sandra G. zorgt voor vader met dementie

Toen mijn ouders gingen scheiden is mijn papa in een zware depressie gevallen en heb ik lange tijd voor hem gezorgd en gesteund als er zwakke momenten waren.
De zwaarste periode was toen ik ontdekte dat hij aan de drank was waardoor zijn karakter en levensvermogen achteruit ging en op psychiatrie belande.
Maar het blijft mijne papa!


2 | personen      0 | Reageer
Bjorn L. zorgt voor partner met handicap

het is mijn partner en is rolstoelpatiente & diabetespatiente & chronisch longpatiente & zware artrosepatiente en nu ook nierpatiente


2 | personen      0 | Reageer
Denis V. zorgt voor partner met chronische ziekte

Dit is toch de normaalste zaak


2 | personen      0 | Reageer
Bie B. zorgt voor partner met kanker

In oktober 2019 kreeg mijn man te horen dat hij darmkanker heeft. Momenteel zit hij midden in de chemobehandeling. Ik hoef niet te vertellen dat dit ons leven op zijn kop zet.


4 | personen      0 | Reageer
Luc D. zorgt voor partner met dementie

Keuzes die gemaakt moeten worden als een partner getroffen wordt door jongdementie (Alzheimer) hebben een veel bredere impact als de kinderen nog studeren. Ook wat zorg betreft zijn er bijzondere uitdagingen met ingrijpende financiële consequenties. Toch hebben we geopteerd om ons leven volledig te hertekenen en enkel te leven in het NU.


2 | personen      0 | Reageer
ann d. zorgt voor vader met kanker

mijn vader heeft kanker


2 | personen      0 | Reageer
Martin H. zorgt voor zus met handicap

Mijn zus heeft hulp nodig bij de administratie en bij calamiteiten. Tevens ben ik haar raadsman. Zij is weduwe met > 60% invaliditeit. Ik lever hand en spandiensten. Wij hebben dagelijks telefonisch of persoonlijk contact.


2 | personen      0 | Reageer