Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Getuigenissen en updates

Martine G. zorgt voor vader met Parkinson
Update van 16/3/18

T is lang gelede dat ik hier nog iets gepost heb.
Mijn vader heeft zijn strijd op 24/02/2018 verloren. Hij is thuis vredig ingeslapen.
Ik mis hem verschrikkelijk maar langs de andere kant gun ik hem ook zijn rust nu.
We hebben hem al die tijd thuis kunnen verzorgen en dat biedt ook wel wat troost.


6 | personen      3 | Reageer
Christa D. zorgt voor moeder met dementie

Ouders beide zorgbehoevend. Pa gehandicapt, heeft maar 1 been is 88. Ma is dement en is momenteel in rusthuis. Doe voor pa de was,winkelen ,eten maken. voor ma de was. En natuurlijk dagelijks op bezoek .zelf heb ik fibromyalgie en probeer nog 2 dagen te gaan werken in kinderdagverblijf.tussen de ritren in moet ik gaan rusten .


8 | personen      0 | Reageer
kim p. zorgt voor moeder

iemand had mijn moeder verhuisd van Antwerpen (waar ze altijd woonde) naar Beveren, er werd niet meer naar haar omgekeken...weinig bezoek want alle familie woonde in het Antwerpse...ze kwijnde weg, ik ben haar gaan terughalen en heb haar in RVT vlakbij...sindsdien is ze terug opgefleurd, ...ik doe de was, hou haar gezelschap, ga winkelen


12 | personen      0 | Reageer
Marleen D. zorgt voor vader met Parkinson
Update van 15/3/18

Het lukt eindelijk wat beter om om te gaan met de vervreemding van mijn vader.


7 | personen      2 | Reageer
Christine V. zorgt voor partner met Parkinson

Mijn echtgenoot heeft op 50 jarige leeftijd de diagnose Parkinson gekregen. Intussen zijn we 15 jaar verder en is hij alsmaar zorgbehoevende geworden. Ik zorg voor hem omdat dat de enige manier is waarop hij nog wat levenskwaliteit heeft. Er is ook geen enkele voorziening waar hij de juiste zorgen kan krijgen (gezien zijn leeftijd)


14 | personen      6 | Reageer
Anne-Marie R. zorgt voor vader met CVA

Ik wil mijn ouders zo lang mogelijk helpen. Ik voel me verantwoordelijk. Zij hebben altijd voor mij gezorgd. Nu wil ik er zijn voor hen.


6 | personen      0 | Reageer
Anouk B. zorgt voor moeder met dementie

Liefde


6 | personen      0 | Reageer
Diane B. zorgt voor moeder

Ik zorg als enige dochter voor mijn Moeder van 93 jaar.


8 | personen      0 | Reageer
Marita D. zorgt voor moeder met dementie

Ik zorg voor moeder en vader die zwaar zorgbehoevend zijn.


6 | personen      0 | Reageer
Betty H. zorgt voor moeder met MS

Omdat het mijn moeder is en ik toch thuis ben.


9 | personen      0 | Reageer