Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Woningaanpassingspremies

Gemeente en provincie

⇧terug naar boven

Wanneer iemand zorgbehoevend wordt, blijkt de woning soms stukken oncomfortabeler dan gedacht. De rolstoel van de zorgbehoevende kan niet overal door, trapjes zijn hinderlijk, het hoge bad is ronduit gevaarlijk, schakelaars hangen te hoog, het aanrecht in de keuken zou lager moeten, ...

De kosten die een woningaanpassing met zich meebrengt, kunnen echter snel oplopen. Sommige gemeenten en provincies voorzien een aantal subsidies om de nodige aanpassingen te bekostigen. Je moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden op het vlak van inkomen en woning:

  • De provincie Vlaams-Brabant kent een premie toe voor het aanpassen van de woning voor 60-plussers of personen met een handicap erkend door het FOD of VAPH. Het reglement en aanvraagformulier zijn terug te vinden op www.vlaams-brabant.be/wonen.
  • De provincie Antwerpen geeft een tussenkomst in de kosten van het adviesdossier opgemaakt door de Landelijke Thuiszorg, over de toegankelijkheid van woningen, voornamelijk voor ouderen en personen met een beperking.

Meer informatie voor jouw specifieke situatie vind je bij je gemeente- en provinciebestuur of via www.premiezoeker.be.

Vlaams Agenschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

⇧terug naar boven

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) geeft een tegemoetkoming voor de aanpassing van je woning indien je jonger bent dan 65 jaar. Ook voor specifieke hulpmiddelen, zowel bij een verbouwing als bij nieuwbouw, kun je een tegemoetkoming krijgen.

Voor eventueel bijkomende breekwerken, die niet vergoed worden door het Vlaams Agentschap, kan soms een beroep gedaan worden op de Vlaamse verbeteringspremie of de Vlaamse renovatiepremie. 

Meer informatie hierover vind je via: www.vaph.be.

Vlaanderen

⇧terug naar boven

Het Vlaams Gewest geeft een aanpassingspremie als je werken uitvoert om je woning beter geschikt te maken voor inwonende 65-plussers of voor jezelf. Ook voor deze premie gelden er voorwaarden inzake inkomen en woning.

De aanpassingspremie bedraagt 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen, met een maximum van € 1.250 en een minimum van € 600.

Meer informatie bekom je via de Vlaamse Infolijn op het gratis nummer 1700 of via info@vlaanderen.be.