Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Informatie

De dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds

⇧terug naar boven

De dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds is erkend in het kader van het Woonzorgdecreet. De maatschappelijke werkers staan iedereen die in een thuiszorgsituatie terechtkomt bij met raad en daad. Zij beschikken immers over een ruime kennis van sociale wetgeving en voorzieningen. Zij weten precies welke formulieren en welke stappen nodig zijn om de nodige ondersteuningen aan te vragen. Zij weten ook hoe je het moet aanpakken wanneer er bepaalde attesten, doktersbewijzen en andere specifieke papieren worden gevraagd. De hulpverlening is kosteloos en alle gesprekken blijven vertrouwelijk.

De dienst Maatschappelijk Werk heeft ook een erkenning als verwijzende instantie voor inschrijving en ondersteuning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (hulpmiddelen, het persoonlijke assistentiebudget en voorzieningen voor personen met een handicap). De dienst Maatschappelijk Werk is eveneens erkend als indicatiesteller om recht te verkrijgen op de thuiszorgpremie van de zorgverzekering.

Waar de dienst Maatschappelijk Werk je zoal kan in bijstaan:

Ook bij de gemeente of het OCMW kan je terecht voor advies en ondersteuning bij het aanvragen van premies.

Informatienood

⇧terug naar boven

Mantelzorger word je meestal voor je het zelf goed en wel beseft en vanaf dat moment zit je met ontelbaar veel vragen. Of je nu te maken krijgt met een dementerende ouder, een dochter met een acuut psychisch probleem of een pasgeborene met een hersenafwijking, je wordt met allerlei vragen overstelpt en je soms moeizame zoektocht naar antwoorden vat aan.

Je wil niet enkel weten wat de aandoening precies inhoudt en hoe ze mogelijk evolueert. Je wil ook achterhalen hoe je er het best mee omgaat, waar je terechtkan voor hulp en ondersteuning, waar je als mantelzorger recht op hebt, op welke financiële tegemoetkomingen of verminderingen je een beroep kan doen en welke materiële voorzieningen er bestaan om het dagelijkse leven draaglijker en comfortabeler te maken.

Kennis helpt niet alleen om adequaat te reageren op wat zich aandient, maar geeft je ook het gevoel de touwtjes wat meer in handen te hebben. Informatie inwinnen kan eveneens een manier zijn om vat te krijgen op een gebeurtenis die heel wat emoties losweekt.

Hoewel er informatie in overvloed is en de verschillende informatiekanalen legio zijn, krijg je als mantelzorger toch soms het gevoel dat de juiste informatie niet tot bij jou geraakt. Logisch, want om je degelijk te informeren heb je tijd nodig en dat is iets waar mantelzorgers juist een schrijnend gebrek aan hebben. Bovendien is elke mantelzorgsituatie nieuw en uniek voor wie ermee te maken krijgt. Van nul beginnen dus, je kan er niet omheen.

Maczima

⇧terug naar boven

Het tijdschrift Maczima (Magazine voor Chronisch Zieke personen en Mantelzorgers) brengt tien keer per jaar allerhande nuttige informatie over thuis- en mantelzorg. De thema’s die aan bod komen, zijn zeer uiteenlopend:

  • financiële tussenkomsten
  • wijzigingen in de wetgeving in verband met ziek zijn
  • medische hulpmiddelen
  • rechten van mantelzorgers
  • hoe de mantelzorg aanpakken en volhouden
  • getuigenissen van opmerkelijke mantelzorgers
  • psychische problematiek en mantelzorg

Meer info? Klik hier.