Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Mantelzorgverenigingen

Belangenbehartiging

⇧terug naar boven

In een thuiszorgsituatie kan je al snel geconfronteerd worden met allerlei problemen. En misschien kan dit een stopzetting van de thuiszorg in de hand werken. Mantelzorgverenigingen doen belangrijke inspanningen om de belangen van mantelzorgers te behartigen, op alle vlakken.

Samana bijvoorbeeld, beschouwt de belangenbehartiging van mantelzorgers en gebruikers tot één van haar basisdoelstellingen. Heb je een probleem? Aarzel niet om Samana te contacteren of laat het ons weten via het forum.

Lotgenoten

⇧terug naar boven

Mantelzorgers kunnen elkaar als lotgenoten terugvinden in de mantelzorgverenigingen. Zo organiseert Samana in de verschillende regio’s groepen voor mantelzorgers. Zo kan je andere mantelzorgers ontmoeten en soortgelijke ervaringen en gevoelens aan elkaar kwijt.

Lotgenotencontacten vind je niet alleen bij mantelzorgverenigingen, maar ook bij al die verenigingen die zijn opgericht rond een bepaalde ziekte of aandoening, denk maar aan de MS-Liga, de Stichting tegen Kanker, de Alzheimer Liga, ...

Mantelzorgverenigingen

⇧terug naar boven

Als mantelzorger heb je soms het gevoel dat je helemaal alleen op je zorgeiland zit. De hele zaak drijvende houden, daar gaat al je energie aan op. Ook ken je de wegen niet die je moet bewandelen om eventuele premies te verkrijgen. Laat staan dat je erin slaagt andere mantelzorgers te ontmoeten …

En toch sta je er als mantelzorger niet alleen voor. In Vlaanderen zijn er zes erkende verenigingen die steun bieden en informatie verstrekken aan mantelzorgers:

Ze doen dat op verschillende manieren. Ze organiseren ontspanningsactiviteiten, ontmoetingsmomenten en informatieve samenkomsten (zie ook 'lotgenoten' en ‘informatienood’).

Mantelzorgverenigingen gaan verder dan informatie en steun bieden. Zij komen ook actief op voor je belangen als mantelzorger (zie ook ‘belangenbehartiging’). Mantelzorgverenigingen bundelen vragen, eisen, noden en verzuchtingen van zoveel mantelzorgers en zetten er hun schouders onder. Zij zijn het best geplaatst om in naam van heel mantelzorgend Vlaanderen gemeenten, provincies en de overheid aan de mouw te trekken. Want alle beetjes helpen om ervoor te zorgen dat mantelzorg draagbaar blijft.