Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Ma-zo nieuws

De plannen van Vandeurzen

Ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen. De ouderenzorg staat dan ook voor grote uitdagingen : tegen 2028 zullen er naar …

actua      1 reactie

Ernstige psychische stoornissen: het perspectief van mantelzorgers

LUCAS, het Centrum voor zorgonderzoek en consultancy van KU Leuven, onderzoekt momenteel in samenwerking met EUFAMI het perspectief van mantelzorgers …

actua      2 reacties

VLK wil ervaringen van mantelzorgers in kaart brengen

Steeds meer nemen de naasten van kankerpatiënten een belangrijk deel van de zorg op zich. De Vlaamse Liga tegen Kanker …

belangen      1 reactie

Zorg als gezellige ruilhandel

De Belgische zorgsector is lang niet de enige die onder druk staat. In Japan steekt de vergrijzing zelfs nog sterker …

actua      3 reacties

Open brief omdat onze zoon wacht op een leven

“Is het normaal dat onze zoon Steven zo lang moet wachten op hulp en een eigen leven?”, schreef Christine D’Hertefelt …

gedachtenvoer      0 reacties

Geeft jouw gemeente een mantelzorgpremie?

Sinds 2006 voert Ziekenzorg CM actie voor de invoering van een gemeentelijke mantelzorgpremie. Met deze premie kunnen gemeenten hun waardering …

belangen      1 reactie