Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Ma-zo nieuws

Zorg als gezellige ruilhandel

De Belgische zorgsector is lang niet de enige die onder druk staat. In Japan steekt de vergrijzing zelfs nog sterker …

actua      3 reacties

Open brief omdat onze zoon wacht op een leven

“Is het normaal dat onze zoon Steven zo lang moet wachten op hulp en een eigen leven?”, schreef Christine D’Hertefelt …

gedachtenvoer      0 reacties

Geeft jouw gemeente een mantelzorgpremie?

Sinds 2006 voert Ziekenzorg CM actie voor de invoering van een gemeentelijke mantelzorgpremie. Met deze premie kunnen gemeenten hun waardering …

belangen      1 reactie

Superman(tel)

Hoe leg je aan een kind uit de derde kleuterklas uit wat een mantelzorger is? Geen simpele opdracht, maar Emy …

gedachtenvoer      1 reactie

Familiehulp toont overbelasting mantelzorg aan

Uit een studie die Familiehulp onder 3000 65-plussers heeft laten uitvoeren, blijkt dat veertig procent een matig tot hoog risico …

beleving      0 reacties

Mantelzorgers eindelijk erkend, maar hoe?

Mantelzorgers zijn onmisbare sleutelfiguren in de zorg. Zij zorgen immers langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke band voor een hulpbehoevende …

actua      0 reacties