Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Ma-zo nieuws

Superman(tel)

Hoe leg je aan een kind uit de derde kleuterklas uit wat een mantelzorger is? Geen simpele opdracht, maar Emy …

gedachtenvoer      1 reactie

Familiehulp toont overbelasting mantelzorg aan

Uit een studie die Familiehulp onder 3000 65-plussers heeft laten uitvoeren, blijkt dat veertig procent een matig tot hoog risico …

beleving      0 reacties

Mantelzorgers eindelijk erkend, maar hoe?

Mantelzorgers zijn onmisbare sleutelfiguren in de zorg. Zij zorgen immers langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke band voor een hulpbehoevende …

actua      0 reacties

Erkenning voor mantelzorgers blijft werkpunt

Uit een bevraging van Ziekenzorg CM blijkt dat van de 308 gemeenten in Vlaanderen 75 procent een mantelzorgpremie heeft. In …

wetgeving financieel      1 reactie

Tips voor je omgeving

De mantelzorg opnemen voor iemand met dementie is fysiek en mentaal heel zwaar. Buren, vrienden en kennissen kunnen met kleine …

beleving      1 reactie

Transitieplan gelanceerd

Op 5 mei 2014 werd het transitieplan ‘Dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu’ gelanceerd, dat de deskundigheid in het thuismilieu …

actua      1 reactie