Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

MIRA B.

zorgt voor moeder met dementie

Bij mijn moeder werd in 2012 beginnende Alzheimer vastgesteld. Zij wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen in haar appartementje in Termien-Genk. Ik woon-samen met mijn man- in Genkcentrum; mijn broer in Guigoven. Vandaar dat ik 'officiële' mantelzorger ben voor OCMW Genk. Zij heeft Familiehulp, WGK, gaat nr Dienstencentrum


8

Dragen MIRA een warm hart toe:
Marleen V. , aniana s. , S9 B. , Kris G. , Peter D. , Lies S. , Sonja L. , Lode V.

Cornelia C. liet een reactie achter

Wat is officiële mantelzorger voor het OCMW ? Vind het knap dat je moeder nog zoveel kan en nog zin heeft om activiteiten te volgen. Dat is een enorme oppepper en hopelijk blijft zij nog eventjes levenslustig en positief.