Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Ivan d.

zorgt voor familielid met dementie

hartpatient die zelf voor zijn gehandicapte vrouw zorgde en nu sinds 1 jaar ouderdomsdementie heeft ; alle structuur plotseling weg , niks werkte nog ; omdat hij niet weer wist hoe het functioneerde ) , auto rijden lukt niet meer ; fiets rijden ook niet ; totale onzekerheid => alles overgenomen en opnieuw structuur opgebouwd


1

Dragen Ivan een warm hart toe:
Mieke .