Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

jacqueline H.

zorgt voor moeder

Ik heb de zorg van mijn beide ouders van 87 jaar en van de zoon 28 jaar hij heeft een beperking.


10

Dragen jacqueline een warm hart toe:
Mieke . , Frederik B. , Sonja L. , Jonas G. , Marleen V. , Gerd D. , Kris G. , Yumi C. , Darius Z. , Lode V.