Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Ann R.

zorgt voor moeder

Ik zorg voor mijn ouders en schoonouders. Ik vind dit vanzelfsprekend. Zij hebben altijd voor ons gezorgd en nu vind ik het mijn plicht om dit voor hen te doen.


1

Dragen Ann een warm hart toe:
Mieke .