Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

MIA D.

zorgt voor moeder

Ik zorg samen met mijn broers voor mijn steeds meer en meer hulpbehoevende moeder.


7

Dragen MIA een warm hart toe:
Mieke . , Lies S. , Marleen V. , Frederik B. , Sonja L. , Lode V. , Yumi C.