Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Cynthia S.

zorgt voor grootvader met kanker

Omdat ik als pleegkind ben opgegroeid bij mijn grootouders en ik vind het belangrijk dat ik hen help zodat ze toch nog een kwaliteitsvol leven hebben. Mijn manier om iets terug te geven omdat zij me opgevangen hebben toenik nergens anders terecht kon als kind.


8

Dragen Cynthia een warm hart toe:
Mieke . , Frieda v. , S9 B. , Victor T. , Guy N. , Marc W. , Lucie S. , Jan C.