Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Jos S.

zorgt voor vriend met chronische ziekte

Uit menslievendheid


6

Dragen Jos een warm hart toe:
Mieke . , Darius Z. , Kris G. , Marleen V. , Yumi C. , Lode V.