Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Samana zoekt (ex-)mantelzorgers voor stem in zorgraad

Het zorglandschap in Vlaanderen is volop in verandering: waar er tot nu toe eerder een fragmentarische aanpak was voor personen met een zorgnood, wil men in de toekomst alle zorgaanbieders beter op elkaar afstemmen en aan een geïntegreerde aanpak werken. Hierbij staat participatie centraal en wordt gestreefd naar kwaliteitsvolle zorg voor alle inwoners uit een zorgregio. Zo kan de persoon met een zorgnood veel sterker centraal geplaatst worden.

Om dit te realiseren werd Vlaanderen in 60 eerstelijnszones verdeeld. In deze zones werken zorgaanbieders samen aan een geïntegreerde aanpak. Elke eerstelijnszone wordt geleid door een zorgraad. Deze zorgraden werken aan de organisatie van de eerstelijnszorg in een regio. Aangezien mantelzorgers direct betrokken zijn in de zorg voor hun naaste is de stem van de mantelzorger in de zorgraden een belangrijk aandachtspunt.

Daarom zoekt mantelzorgvereniging Samana (ex-)mantelzorgers die een rol willen opnemen in deze zorgraden.

Jouw profiel?

  • Je bent mantelzorger of hebt de voorbije jaren ervaring als mantelzorger opgebouwd, en je hebt voeling met het zorglandschap in Vlaanderen (vanuit je interesse of vanuit je (eerdere) professionele beroepsbezigheid).
  • Je bent bereid samen te werken aan de uitbouw van de zorgregio waarin je woont.
  • Je kan en wil het belang van de mantelzorger vertegenwoordigen tijdens de zorgraden.
  • Samana organiseert uitwisselings- en overlegmomenten voor de mantelzorgers die deze rol opnemen. Je bent bereid om deze samenkomsten bij te wonen en mee te zoeken naar gezamenlijke standpunten.

Interesse? Bezorg je contactgegevens en een korte motivatie aan mantelzorg@samana.be. Samana neemt daarna verder contact met je op.

belangen      0 reacties       10 oktober 2018

Mantelzorger van de week: Hilde Caluwaerts

Hilde is mantelzorger voor haar mama en schoonmama. Ze is blij dat ze iets voor hen kan betekenen. Soms neemt …

mantelzorger van de week      0 reacties

Bespreek je mantelzorgtaak met je werkgever

Mantelzorg verlenen en je job met voldoende focus en toewijding uitvoeren, is niet vanzelfsprekend. Krijg je de combinatie niet onder …

werk      0 reacties