Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Nieuwe regels omtrent mantelzorgverlof

De combinatie werk en mantelzorg is niet altijd eenvoudig. Sinds een jaar kan je als werknemer mantelzorgverlof opnemen. Maar het systeem kende nog weinig succes. Zullen de veranderde regels, die vanaf 1 september ingingen, hier verandering in brengen? We zetten alles nog een keer voor je op een rijtje.

Mantelzorgverlof opnemen is beperkt in tijd. Voor 1 september 2021 kon je maximaal een maand voltijds en twee maanden deeltijds mantelzorgverlof opnemen. Vanaf 1 september werden de termijnen opgetrokken. Voortaan kan je per zorgbehoevende je activiteiten drie maanden volledig of zes maanden met de helft of een vijfde onderbreken. Over je volledige loopbaan kan je maximaal zes maanden voltijds en twaalf maanden deeltijds mantelzorgverlof opnemen.

Belangrijke troeven:
- als je aan de voorwaarden voldoet, kan je werkgever het aangevraagde verlof niet weigeren. Het volstaat om je werkgever minstens zeven dagen op voorhand schriftelijk te verwittigen.
- tijdens je mantelzorgverlof heb je recht op een uitkering van de RVA en een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid.
 - je blijft tijdens je verlof sociaal beschermd. De onderbreking telt als gelijkgestelde periode mee voor je pensioenberekening en je bent tot drie maanden na je verlof beschermt tegen ontslag.

Voorwaarden:
 - alleen erkende mantelzorgers hebben recht op mantelzorgverlof. Hiervoor moet je een administratieve procedure doorlopen bij je ziekenfonds.

Wat met het verlof voor medische bijstand?
 Zodra er een arts in beeld is, kan je verlof voor medische bijstand aanvragen. Dat kan wel enkel als er een familieband is met de zorgbehoevende. Een erkenning als mantelzorger is hiervoor niet nodig. De uitkeringen zijn dezelfde als bij het mantelzorgverlof en de termijn is langer. Je kan tot 12 maanden voltijds of 24 maanden deeltijds verlof voor medische bijstand opnemen per patiënt.

Bron: De Standaard

actua      0 reacties       09 september 2021

Samana lanceert Mantelzorgpanel

Op deze Dag van de Mantelzorg lanceert mantelzorgvereniging Samana het Mantelzorgpanel. Heb je soms het gevoel dat er in de …

belangen      0 reacties

Boekentip: Me-time, journal voor mantelzorgers

Hilde Vandebroek is mantelzorger voor haar ouders. Uit eigen ervaring weet ze dat mantelzorgers nood hebben aan ondersteuning om de …

vrije tijd      1 reactie