Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Mantelzorgverenigingen willen meer me-time voor mantelzorgers

Van de kleine klusjes en ondersteuning tot de grote zorgen: de 600.000 mantelzorgers in Vlaanderen maken het verschil voor onze ouderen, personen met een handicap of (chronische) ziekte. Maar veel mantelzorgers raken overbelast. Om ook voor zichzelf te kunnen zorgen, vraagt het Vlaams Mantelzorgplatform (VMP) op de Dag van de Mantelzorger meer inspanningen van de overheid: maak me-time voor mantelzorgers mogelijk.


  • Uit een onderzoek van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 2016 blijkt dat 42 procent van de mantelzorgers zich belast tot zwaar belast voelt door de zorgsituatie.
  • Veel mensen belanden ook in een sociaal isolement en komen niet meer toe aan ontspanning, sociale ontmoetingen of zorg voor zichzelf.
  • Tegelijk ziet 93 procent van de mantelzorgers zichzelf opnieuw mantelzorg opnemen in de toekomst.

Zorgen voor anderen is iets moois en waardevols, maar de juiste ondersteuning voor de mantelzorgers is onontbeerlijk om de zorg vol te houden.

De zes erkende mantelzorgverenigingen willen ter gelegenheid van de Dag van de Mantelzorg het belang van zelfzorg of me-time voor mantelzorgers onder de aandacht brengen. Dat deden ze onder andere door afgelopen donderdag, 20 juni, actie te voeren aan het station van Leuven. Passanten kregen een flyer en busje zonnecrème.

Zo willen ze mantelzorgers eraan herinneren dat het oké is om me-time in te lassen. Al moet de mogelijkheid er wel zijn om er tijd en ruimte voor te maken. En daar ligt nog veel werk voor onze overheid. Het Vlaams Mantelzorg Platform spoort de overheid aan om in te zetten op de volgende zaken, die de balans in het leven van mantelzorgers opnieuw kunnen herstellen:

  1. Investeer in toegankelijke respijtzorg zoals kortverblijf, dagopvang, oppashulp, … zodat de wachtlijsten korter zijn en het financieel interessanter is om er een beroep op te doen.
  2. Maak professionele zorg toegankelijk, betaalbaar en flexibel. Zet vooral in op ‘zorg-op-maat’-projecten, waardoor er op elk uur van de dag ondersteuning mogelijk kan zijn, ook tijdens het weekend en vakantieperiodes.
  3. Mantelzorgers hebben ook nood aan een luisterend oor. Investeer meer in de menselijke kant van de zorg, zodat zorgverleners ook eens kunnen praten met de mantelzorgers. Dat zal de samenwerking en zorg alleen maar ten goede komen.
  4. Mantelzorg stopt niet aan de deur van je werkplek. Stimuleer werkgevers om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te voeren en flexibiliteit aan hun werknemers te geven, zodat de combinatie van werk, zorg en privé haalbaar blijft.
  5. Maak de verschillende verlofstelsels flexibeler zodat mantelzorgers hun verlof beter kunnen afstemmen op veranderende zorgsituaties. Verminder ook de administratieve drempels van deze verloven.
actua      0 reacties       21 juni 2019

Mantelzorger van de week: Joëlle Claesen

Joëlle verloor haar echtgenoot aan kanker. Tijdens zijn strijd tegen de genadeloze ziekte, stond ze als partner en mantelzorger zoveel …

mantelzorger van de week      3 reacties

Online infosessie: omgaan met rouw

Een naaste verliezen is altijd moeilijk, zeker als je hem of haar mantelzorg verleende. Plots kom je in een zwart …

beleving      0 reacties