Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Monique R.

zorgt voor vriend met dementie

Deze persoon heeft ook altijd voor mij klaar gestaan en wil graag iets terug doen


4

Dragen Monique een warm hart toe:
Jonas G. , Mieke . , Marleen V. , Lode V.