Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Kurt V.

zorgt voor moeder

ik neem alle zorg voor mijn moeder op mij omdat ze alleen woont (weduwe) en ze is 81 jaar.


8

Dragen Kurt een warm hart toe:
Mieke . , Jonas G. , MIREILLE W. , Nelly M. , Marleen V. , Lode V. , Yumi C. , Darius Z.