Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Caroline D.

zorgt voor familielid met dementie

Mijn schoonvader overleed afgelopen december, hij verzorgde tot dan toe mijn dementerende thuiswonende schoonmoeder, die taak neem ik nu over.


8

Dragen Caroline een warm hart toe:
Mieke . , Lisa L. , Marleen V. , Frederik B. , Sonja L. , Lode V. , Yumi C. , Ruth V.