Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Peter V.

zorgt voor moeder

Omdat ze liefst zo lang mogelijk thuis in haar vertrouwde omgeving wil blijven wonen.


6

Dragen Peter een warm hart toe:
Kris G. , Mieke . , Marleen V. , Sonja L. , Lode V. , Yumi C.