Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Rosine D.

zorgt voor zus

het is mijn zus ,en zij heeft geen kinderen en vermits mijn andere zussen wel kinderen hebben en ik jonger ben dan zij zorg ik voor haar.
Het is dank zij haar dat ik mogen verder studeren heb en dat vergeet ik niet.


7

Dragen Rosine een warm hart toe:
Mieke . , Peter D. , Marleen V. , Frederik B. , Sonja L. , MIREILLE W. , Lode V.