Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Rocker B.

zorgt voor moeder met dementie

Ze heeft zorg nodig.


8

Dragen Rocker een warm hart toe:
Mieke . , Frederik B. , Regina D. , Marleen V. , Sonja L. , Lode V. , Darius Z. , Christiane H.