Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Elke V.

zorgt voor moeder

Doordat ik de enige ben dat overblijft om voor haar te zorgen, op een jaar tijd mijn oudere zus en broer verloren. En mijn ander broer heeft het te druk. ze kan nog voor zichzelf zorgen eten maken en kuisen maar begint moeilijk te worden voor betalingen en haar boodschappen te halen.


5

Dragen Elke een warm hart toe:
Mieke . , Frieda v. , S9 B. , Marc W. , Lucie S.