Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Kris W.

zorgt voor partner met kanker

Ik zorg voor mijn partner omdat hij na zijn zware chemokuur in 2018 zorgbehoevend is geworden.


3

Dragen Kris een warm hart toe:
Mieke . , Marga A. , may k.