Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Marc B.

zorgt voor zus met dementie

Alleenwonende Alzheimerpatiente die ontkent ziek te zijn en onder bewindvoerder staat die blijkt er geen snars van te kennen...Bewindvoerder is niet te vervangen door familiale : vrederechter kiest kant van collega-jurist !


2

Dragen Marc een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C.