Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Kathy d.

zorgt voor partner met dementie

Mijn echtgenoot heeft jongdementie nl. FTD


1

Dragen Kathy een warm hart toe:
Mieke .