Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Luc D.

zorgt voor partner met dementie

Keuzes die gemaakt moeten worden als een partner getroffen wordt door jongdementie (Alzheimer) hebben een veel bredere impact als de kinderen nog studeren. Ook wat zorg betreft zijn er bijzondere uitdagingen met ingrijpende financiële consequenties. Toch hebben we geopteerd om ons leven volledig te hertekenen en enkel te leven in het NU.


2

Dragen Luc een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C.