Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Marcel D.

zorgt voor partner met handicap

Omdat het PVB ontoereikend is, kan ik niet anders dan zelf mee te zorgen voor mijn vrouw.


6

Dragen Marcel een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C. , Darius Z. , Lode V. , Geertrui W. , Marleen V.