Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Helen O.

zorgt voor partner met dementie

n ik getuigenissen tegenkwam van mensen die Heer Bubuza bedankten en prezen voor zijn hulp,


1

Dragen Helen een warm hart toe:
Mieke .