Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Paul M.

zorgt voor moeder met dementie

Ik ben haar oudste zoon. Ons mama is meer en meer verward en weet het allemaal niet meer zo goed. We hebben al tal van hulpinstanties ingeschakeld om haar een waardig leven te geven. Ze leeft nog thuis in haar vertrouwde omgeving. Maar we merken dat de warmte die wij, als kinderen, haar kunnen geven, toch het verschil maakt voor haar.


2

Dragen Paul een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C.