Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Frank V.

zorgt voor zoon met handicap

Mijn zoon, waarvoor ik ook bewindvoerder ben, woont samen met een medebewoner in een gemeenschapshuis, dat door mijzelf beheerd wordt.


2

Dragen Frank een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C.