Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Hilde C.

zorgt voor moeder

Als dank voor hetgeen mijn ouders steeds voor mij gedaan hebben, zijn nu de rollen omgedraaid.
Nu mijn vader ernstig ziek is heeft mijn moeder ook extra zorgen nodig, zoals hulp bij boodschappen, administratie enz.


2

Dragen Hilde een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C.