Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Belastingvoordeel voor mantelzorgers

Wist je dat bepaalde mantelzorgers kunnen genieten van een verhoogde belastingvrije som? Het gaat over de uitbreiding van een bestaande regeling die sinds de start van vorig jaar in voege is. 

Belastingvrije som
De belastingvrije som is het stuk van je inkomen dat sowieso van elke belastingheffing is vrijgesteld. Elke belastingplichtige in België heeft daar recht op. En bepaalde mensen hebben recht op een verhoogde belastingvrije som. Bijvoorbeeld mensen met kinderen, maar ook sommige mantelzorgers. Zij worden voor een groter deel van hun inkomen niet belast.

Wie komt in aanmerking?

  • Mantelzorgers die zorgen voor en samenwonen met een (groot)ouder, broer of zus ouder dan 65 jaar.
  • De zorgbehoevende oudere moet minimum 9 punten hebben op de graad van zelfredzaamheid. Neem contact op met de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds voor meer info over de berekening van de zelfredzaamheidsgraad.
  • De zorgbehoevende oudere moet een beperkt inkomen hebben.

Deze regeling geldt niet voor mensen die samenwonen in een geregistreerde zorgwoning. In dat geval worden ze beschouwd als aparte huishoudens.

Waarom?

De regering wil gezinnen en hulpbehoevenden bijkomend ondersteunen. Bedoeling is de combinatie van werk en gezin beter op elkaar af te stemmen en de zorg voor oudere, inwonende familieleden te valoriseren. 

De precieze wetgeving kan je nalezen op de website van de FOD Financiën.


wetgeving financieel      0 reacties       11 maart 2022

Samana lanceert Mantelzorgpanel

Op deze Dag van de Mantelzorg lanceert mantelzorgvereniging Samana het Mantelzorgpanel. Heb je soms het gevoel dat er in de …

belangen      0 reacties

Boekentip: Me-time, journal voor mantelzorgers

Hilde Vandebroek is mantelzorger voor haar ouders. Uit eigen ervaring weet ze dat mantelzorgers nood hebben aan ondersteuning om de …

vrije tijd      1 reactie