Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Mantelzorg en werk: een evenwichtsoefening

Loopbaancoach bij Werk met Zin Marieke Genard heeft een belangrijke boodschap voor mantelzorgers: “zorg ook voor jezelf.” Een gezond evenwicht tussen werk en zorg is daarbij cruciaal en dat is iets waar Marieke graag bij helpt. Ter ondersteuning van ons maandthema ‘werken en mantelzorg combineren’ geeft ze enkele tips.

Vorig jaar nog organiseerde Marieke een workshop rond loopbaanbegeleiding voor mantelzorgers. Een welkom initiatief, zo blijkt: “Het idee is ontstaan in samenspraak met Magenta, een project van KULeuven dat ouders van kinderen met een handicap of chronische ziekte ondersteunt. We merkten dat die mensen vaak vastliepen wanneer ze een balans probeerden te vinden tussen werk, privéleven en zorgtaken. En die lijn kun je eigenlijk doortrekken naar alle mantelzorgers. Een begeleidende hand kan dus goed zijn om die knoop te helpen ontwarren.”

Nood aan flexibiliteit

“Wat mantelzorgers doorgaans het moeilijkst vinden, is hun nood aan flexibiliteit verzoenen met hun job. Dat is uiteraard ook voor veel andere mensen zo, maar in het geval van mantelzorgers kunnen we spreken van een grotere urgentie: flexibiliteit is onvermijdelijk een heel belangrijk deel van hun leven. Het wordt een prioriteit.”

“Of een werkgever al dan niet kan voorzien in die flexibiliteit, hangt sterk af van job tot job. Zelfstandigen hebben het op dat vlak misschien iets gemakkelijker. Maar ook dan blijft het een bijzonder delicate evenwichtsoefening: hun inkomen hangt volledig af van opdrachtgevers en deadlines. Zomaar de pauzeknop indrukken, gaat niet.”

“Wat kan helpen voor mantelzorgers die ergens vast in dienst zijn, zijn werkgevers die met glijdende uren werken. De aard van het werk moet zoiets echter toelaten en in bepaalde gevallen is flexibiliteit nu eenmaal geen optie. Mensen die aan een loket werken bijvoorbeeld, kunnen onmogelijk tijdens de uren hun post verlaten. Om ook in zulke situaties uitzichten te bieden, bekijken we in een loopbaanbegeleiding de mogelijkheden van job crafting.”

“Job crafting houdt in dat we gaan kijken hoe iemand binnen dezelfde job toch een andere taakinvulling kan krijgen die hem of haar meer flexibiliteit biedt. Pas als dat niet lukt, zullen we samen onderzoeken of het een optie is om van job te veranderen. Een nieuwe job vinden en beginnen, kost immers veel energie en dat is een schaars goed voor mantelzorgers.”

Werk is belangrijk

Zelfs met de mogelijkheden die er bestaan om zorgtaken en werk te combineren, gooien sommige mantelzorgers de handdoek in de ring op hun werk: “Dat zijn meestal impulsieve beslissingen die mensen nemen, zonder zich goed te informeren. Later krijgen ze daar spijt van. En daarna is het heel moeilijk om weer op de arbeidsmarkt mee te draaien.”

“Bezint eer ge begint, dat wil ik toch even benadrukken. Mensen moeten zich grondig informeren. Zelfs diegenen die wel op de hoogte zijn, laten zich vaak nog afschrikken. Zo denken veel mensen dat loopbaanbegeleiding duur is, maar dat is helemaal niet zo: voor 40 euro kan je via de VDAB een loopbaancheque bestellen die je recht geeft op vier uur coachingsgesprekken. Tijdens zulke sessies kunnen we samen naar oplossingen zoeken – want die zijn er.”

“Blijven werken hoeft trouwens niet louter een praktische overweging te zijn. Ook voor sociale contacten en je zelfbeeld kan een job waardevol zijn. Je komt onder de mensen, voelt je competent en krijgt even wat ademruimte tussen de zorgtaken door.”

Durf praten

“Het is heel belangrijk dat mantelzorgers niet alleen voor anderen zorgen, maar ook voor zichzelf. Cijfer je niet volledig weg, want anders gaan zowel jij als de relatie met de zorgbehoevende daaronder lijden. Blijf ook buiten komen en sociale contact onderhouden.”

“Specifiek voor de evenwichtsoefening tussen werk en zorg wil ik nog eens beklemtonen dat mensen zich voldoende moeten informeren over de consequenties van hun keuzes. Durf naar buiten te komen met je situatie en hulp vragen. Ook op de werkvloer is dat belangrijk – alleen door te praten kan je begrip vragen van je omgeving.”

Naast de hierboven opgesomde mogelijkheden, biedt de overheid nog heel wat (tijdelijke) oplossingen aan die mantelzorgers kunnen helpen om een evenwicht te vinden – zowel voor hun zorgtaken als voor zichzelf. Bekijk onze Ma-zopedia voor meer informatie.

beleving      0 reacties       29 september 2017

Mantelzorger van de week: Chris Veekmans

Chris werd plots en onverwacht mantelzorger voor zijn vrouw Ann. Ze zijn nu twee jaar verder. Hoe ervaart Chris de …

mantelzorger van de week      6 reacties

Save the date: 23 juni is ‘Dag van de mantelzorg’

Naar jaarlijkse gewoonte staat 23 juni volledig in het teken van de mantelzorger. Het is een dag waarop mantelzorgers bedankt …

actua      0 reacties