Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Vlaams Expertisepunt Mantelzorg ziet het daglicht

Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, maakt 300.000 euro vrij voor de oprichting van een Vlaams Expertisepunt Mantelzorg. Het expertisepunt, met als voornaamste taak informatie voor en over mantelzorgers bundelen en onderzoek naar mantelzorg stimuleren, zou in de eerste helft van 2018 operationeel moeten zijn.

De oprichting van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg is een actie uit het mantelzorgplan dat de Vlaamse regering bijna een jaar geleden heeft goedgekeurd. Dat plan wil zorgen voor een betere ondersteuning van zij die zich belangeloos inzetten voor familieleden of andere naasten. Ruim een kwart Vlamingen geeft zorg of ondersteuning die als mantelzorg kan bestempeld worden.

De oprichting van een expertisecentrum past in die filosofie. Minister Vandeurzen: "Er is een onmiskenbare nood aan een centralisatie van kennis en expertise die kan worden ingezet voor en door mantelzorgers, professionelen en beleidsmakers. Een vlot toegankelijk Vlaams Expertisepunt Mantelzorg is daarvoor het geëigende instrument."

Laagdrempelig

De bedoeling is dat het expertisepunt informatie voor mantelzorgers zo laagdrempelig mogelijk ter beschikking stelt. Zo moet er onder meer een gebruiksvriendelijke website komen. Voorts wil het expertisepunt de beschikbare informatie en expertise bundelen en het onderzoek naar mantelzorg stimuleren. Het expertisepunt zal ook aandacht hebben voor de beeldvorming rond mantelzorgers.

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg wordt gedragen door twee actieve partners: het Vlaams Mantelzorgplatform, een samenwerking van de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, en het Steunpunt Expertisenetwerken. Samen vormen zij de stuurgroep van het Expertisepunt.

Meer weten over het mantelzorgplan van minister Vandeurzen? Klik hier!

actua      0 reacties       18 mei 2017

Mantelzorger van de week: Joëlle Claesen

Joëlle verloor haar echtgenoot aan kanker. Tijdens zijn strijd tegen de genadeloze ziekte, stond ze als partner en mantelzorger zoveel …

mantelzorger van de week      3 reacties

Online infosessie: omgaan met rouw

Een naaste verliezen is altijd moeilijk, zeker als je hem of haar mantelzorg verleende. Plots kom je in een zwart …

beleving      0 reacties