Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Tweede generatie moslima-mantelzorgers met open blik

Hoe kijken Marokkaanse moslima’s van de tweede generatie naar het levenseinde? En verschillen ze daarin van de eerste generatie? Dat zijn de uitgangspunten van het doctoraatsonderzoek Chaïma Ahaddour aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. “De tweede generatie is hier opgegroeid. Ik was benieuwd wat voor impact die vertrouwdheid en interactie met de Westerse samenleving heeft.”

En die impact is er wel degelijk: “Marokkaanse moslima’s van de tweede generatie hebben doorgaans een realistischere kijk op het levenseinde en de bijhorende zorgbeleving. Hun idee van ‘zorgen voor’ vertrekt nog steeds vanuit een traditioneel religieus kader, maar ze durven zich wel afvragen of ze de zorg die ze zelf bieden, kunnen combineren met professionele hulp. Als ze op latere leeftijd zelf zorgbehoevend worden, zijn professionele ouderenzorgvoorzieningen wel degelijk een optie.”

Twee visies

“Als de tweede generatie Marokkaanse moslimvrouwen over een rusthuis spreken, hebben ze wel iets anders voor ogen dan het huidige model. Ze geloven in een pluralistisch zorgsysteem, waar plaats is voor verschillende achtergronden zonder dat ze hun eigenheid verliezen. Voor moslims wil dat concreet zeggen dat ze hun geloof en voedingsgewoonten kunnen verderzetten, dat ze gewassen worden door iemand van hetzelfde geslacht, enz. Aangezien dat in huidige zorgcentra vaak niet kan, zijn die niet erg aantrekkelijk voor moslims.”

“De scepsis bij de tweede generatie is eens zo sterk aanwezig bij Marokkaanse moslims van de eerste generatie. Zij weten niets af van hoe ons zorgstelsel in elkaar zit en staan er bijgevolg wantrouwig tegenover. Zij zien heil in een apart islamitisch zorgstelsel, voornamelijk uit angst voor het onbekende.”

Interne keuken

Dat gebrek aan voeling met het reguliere zorgsysteem zorgt ervoor dat zowel zorgbehoevende als ondersteunende moslims in een isolement zitten. “Het beleid kan dat oplossen door beter te communiceren. Een brochure hier, een folder daar, dat werkt niet voor moslimouderen, waarvan de meerderheid analfabeet en laagopgeleid is. Je moet moslims persoonlijk informeren. Zoek ze actief op, hou bijvoorbeeld eens een infosessie in een moskee. Dat is de ideale plek voor sensibilisatie.”

“Vooraleer je contact zoekt met de moslimgemeenschap, moet je natuurlijk eerst zien dat je zorgaanbod voldoende cultuurdivers is. Daar begint alles bij. Opleidingen en vormingen van zorgpersoneel zijn van het grootste belang. Pas als je interne keuken op orde is, kan je iets op structureel niveau uitdragen.”

actua      0 reacties       24 augustus 2018

Diabetes onder de loep

14 november was het Wereld Diabetesdag. Maar wat houdt die ziekte nu juist in? Welke misverstanden bestaan er en hoe …

gezondheid      0 reacties

Gratis online cursussen

Veerkracht is enorm belangrijk, zeker voor mantelzorgers. Daarom organiseert Samana online infosessies om jouw veerkracht te versterken. Het enige wat je …

vrije tijd      0 reacties