Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Mantelzorg en menselijke warmte

Het plechtige 'mantelzorg' is vandaag een courant woord, maar waar komt het vandaan, hoe oud is het?

Het woord is bedacht door de Nederlandse arts Johannes Hattinga Verschure (1914-2006) die het in 1972 voor het eerst in een artikel gebruikte en in 1977 verder uitwerkte in een boek. Vanuit een reeks hoge functies (ziekenhuisdirecteur, hoogleraar) timmerde hij zijn hele leven aan 'het in balans brengen van professionele zorg met zelfzorg en zorg voor anderen'. Door de professionalisering dreigde de zorgverlening in Nederland toen 'een koude bedoening' te worden.

Al op 11 oktober 1978 verschijnt het woord in Het Belang van Limburg in het verslag van een toespraak van VU-politicus Vic Anciaux voor de nationale vrouwenraad. Anciaux, toen staatssecretaris voor Sociale Zaken, was overigens ook een arts. Hij had het over “het verjagen van de menselijke warmte” uit de zorgverlening. “Laat onze mensen zo lang mogelijk thuis”, luidt een mantelzorgartikel in het SeniorBelang van 19 oktober 1990. Dat ook aanklaagt dat er “liefst zes ministers een vinger in de pap hebben”.

Vlaanderen telt momenteel 800.000 mantelzorgers, Nederland 3,6 miljoen.

Met de populaire heilige Sint-Maarten (van Tours), vaak afgebeeld als een ridder die de helft van zijn mantel aan een bedelaar schenkt, houdt dit geen rechtstreeks verband. Het is vreemd dat we een werkwoord hebben voor het wegnemen van een mantel (ontmantelen) maar niet voor het aanbrengen ervan. En 'iets met de mantel der liefde bedekken', dat is weer wat anders.

Elke week zoekt taalliefhebber Marcel Grauls naar de herkomst van een woord uit de actualiteit.

Bron: Het Belang van Limburg 15/12/2016

actua      0 reacties       22 december 2016

Mantelzorger van de week: Joëlle Claesen

Joëlle verloor haar echtgenoot aan kanker. Tijdens zijn strijd tegen de genadeloze ziekte, stond ze als partner en mantelzorger zoveel …

mantelzorger van de week      3 reacties

Online infosessie: omgaan met rouw

Een naaste verliezen is altijd moeilijk, zeker als je hem of haar mantelzorg verleende. Plots kom je in een zwart …

beleving      0 reacties